HGMONTAGE.NL

HGMONTAGE.NL

HGZONNEPANELEN.NL

HGZONNEZPANELEN

0342-700240en bel met ons

Polder: asbest eraf, zon erop

Flevoland kent meer dan 500 schuren met asbestdaken. Asbest mag nu nog formeel op deze schuren blijven zitten, maar agrariërs tonen toenemende zorg voor de effecten van asbest op hun grondgebied.

Door asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen worden er twee stappen tegelijk genomen in het kader van duurzaamheid en kunnen eigenaren besparen op arbeidskosten.

De provincie heeft een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied en er is onderzocht of hierbij een aantrekkelijke combinatie gemaakt kan worden met het saneren van asbestdaken. De resultaten zijn geanalyseerd en er zijn aanbevelingen opgesteld voor verdere stimulering van zonne-energie .

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Het bundelen van de vraag om grootschalige inkoop (en aanbestedingen);
  • Tegen geringere rentepercentages vreemd vermogen aantrekken;
  • Aandringen op een verruiming van de saldering (balans verkoop en inkoop stroom) waardoor lokaal stroom doorgeleverd kan worden.

Was de terugverdientijd een paar jaar geleden nog langer dan de technische levensduur, nu kan investeren in zonne-energie rendabel zijn. De terugverdientijd varieert per type bedrijf.

De markt voor zonnepanelen is sterk in beweging en de kansen voor ondernemers om in te stappen dienen zich regelmatig aan.