HGMONTAGE.NL

HGMONTAGE.NL

HGZONNEPANELEN.NL

HGZONNEZPANELEN

0342-700240en bel met ons

Subsidie asbestsanering van €3 naar €4.50 per m²

Middels dit bericht willen we u laten weten dat er in 2014-2015 de subsidieregeling van asbest naar zonnepanelen met €1 is aangevuld per m². Dit kan een extra stimulans zijn om alsnog uw project onder de loep te nemen.

In de subsidieregeling zoals deze er nu ligt gaat het om de subsidie van 4 euro per m2 asbestdak. Dit is ongeveer de helft van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen komen in aanmerking voor deze regeling. Per aanvraag wordt er wel een minimumoppervlak van 400 m2 asbestdak gevraagd.

Wel moet elke sanering in combinatie zijn met een terugplaatsing van zonnepanelen met een minimumeis van 15 kW piek geïnstalleerd vermogen. Dit zijn ongeveer 60 zonnepanelen. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak is mogelijk, op voorwaarde dat dit gebouw zich op hetzelfde locatieperceel uit de aanvraag bevindt.

Wilt u vrijblijvend een gesprek of informatie, dan kunt u ons bellen of mailen naar info@hgmontage.nl