HGMONTAGE.NL

HGMONTAGE.NL

HGZONNEPANELEN.NL

HGZONNEZPANELEN

0342-700240en bel met ons

Asbest eraf, zonnepanelen erop

In 2013 is de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ gestart. Achteraf gezien hadden ze verwacht dat hier meer uit zou komen. Dit komt ook doordat er nogal wat haken en ogen aan de regeling zitten. De provincies hebben daarom ook de regeling veranderd om asbesthouders nog meer te stimuleren en de regeling alsnog succesvol te maken.

  1. De regeling geldt voortaan ook voor voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied
  2. De regeling loopt tot 31 december 2015
  3. Ondergrens van 400 m² in plaats van 250 m² asbest
  4. Ondergrens voor de te plaatsen zonnepalen van 5 kW-piek in plaats van 15 kW-piek
  5. Verhoging met terugwerkende kracht, van het subsidiebedrag van 3 euro naar 4,50 euro per m²
  6. Verhoging van de maximale subsidie van 7.500 euro naar 15.000 euro.

Naar verwachting gaat de wijziging in op 1 juli 2014. Alle provincies moeten de wijzigingen goed hebben gekeurd. Naar onze mening zal deze wijzigingen het nog interessanter maken voor agrariërs. Vooral ook in combinatie met de fiscale regelingen MIA en VAMIL worden de kosten voor de investeringen verder beperkt. Daarnaast zijn de prijsontwikkelingen van zonnepanelen ondertussen voor veel agrariërs erg interessant. Ook bieden wij veel agrariërs de Solar Frontier ‘dunne filmpanelen’ aan. Deze zonnepanelen kunnen ook op het westen, oosten en zelfs noorden geplaatst worden met efficiënte rendementsanalyses. Kortom, bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor een vrijblijvende prijsopgave? Neem contact met ons op.