Disclaimer HG

Disclaimer

Welkom op de disclaimerpagina van HG. Deze disclaimer heeft betrekking op uw gebruik van onze website en alle bijbehorende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, links en andere materialen die beschikbaar zijn op deze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze disclaimer.

1. Geen aansprakelijkheid voor inhoud

De informatie die op deze website wordt gepresenteerd, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We doen ons uiterste best om de informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden. Echter, we bieden geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website en de eventuele gevolgen daarvan.

2. Geen aansprakelijkheid voor externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en informatieve doeleinden. We hebben geen controle over de inhoud van deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik van deze links. Het bezoeken van externe websites via de links op deze website gebeurt op eigen risico.

3. Geen garanties

We bieden geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie, producten of diensten op deze website. Alle inhoud wordt geleverd "zoals het is" zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

4. Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij, onze medewerkers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of andere derden die bij deze website betrokken zijn, aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, verlies van winst, verlies van gegevens, of enige andere schade, welke voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van deze website, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Veranderingen en revisies

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, aanvaardt u die wijzigingen.

6. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Arnhem.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.